Uitgelicht: Trainingen

TRAININGEN door Daring Company: praktisch, uitermate interactief en ervaringsgericht.

Onder meer:

 

Natuurlijk(e) Participatie en Zelfsturing

Omvang: één dag of 2 maal een dagdeel

 

Voor  zorgprofessionals e.a.

Participatie door mensen zowel zonder als met een beperking vraagt zelfsturing, eigen regie voeren en ondernemend handelen. Deze training geeft op ervaringsgerichte wijze inzicht in benodigde competenties en vaardigheden, en do's en dont's in houding en gedrag.

Zo leer je welke vaardigheden werken om mensen zonder en met een beperking te doen participeren.

 

Meer informatie via info@daringcompany.nl, info@reëlle.nl of het contactformulier van deze website.

 

Hoe Dóe Ik Het....:  Inleiding in Natuurlijke Zelfsturing en Zelfreflectie
Omvang: één dag = twee dagdelen

Voor medewerkers
In de omgang met collega's, medewerkers, leidinggevenden én klanten is inlevingsvermogen van groot belang.
Ervaren hoe houding en gedrag, woord en gebaar invloed kunnen hebben in communicatie, is de eerste stap op weg naar sensitiviteit en inlevingsvermogen. Daardoor wordt de omgang met de klant, intern én extern, kwalitatief versterkt.

Je werkt aan competenties als: Interactief leervermogen, Besluitvaardigheid, Durf, Samenwerken, Zelfontwikkeling.

Je leert hoe positief zelfkritisch en zelfsturend vermogen te versterken is, zodat je kunt leren, ontwikkelen en handelen met jezelf als coach en regisseur. Dit komt ten goede aan het ontwikkelen van initiatieven, een positieve daadkracht en flexibiliteit.


Voor een beschrijving klikt u hier.

Nadere informatie en/of aanmelden: via contact of info@daringcompany.nl

Eerstvolgende Datum:   Nadere informatie volgt

Locatie:                        SCC De Enck te Oirschot
Ook mogelijk:             In-company en op aanvraag


Spelen Met Gedrag;
 Vaste Patronen of Creatieve Mogelijkheden     

Omvang: 4 maal een dagdeel

Voor werknemers en leidinggevenden met HBO- of een academische achtegrond, die de regie in handen willen hebben als het gaat om het doorbreken van vaste patronen, en meer willen kunnen variëren in gedrag. En die op creatieve en speelse wijze hun gedragsmogelijkheden en persoonlijke effectiviteit willen vergroten.

Eerstvolgende data:                    Op aanvraag.
Meer weten? Dan hier klikken. Verdere informatie via contact of info@daringcompany.nl


Praten Is (nog) Geen Gesprek; Stellingen betrekken of Bruggen slaan

Omvang: 2 maal een dagdeel

Voor Onderwijs- en andere professionals: leerkrachten (denk aan oudergesprekken), mentoren

Overvalt u dit ook wel eens in of na een gesprek?:

  • Wat overkomt me nòu?!
  • Mijn boodschap komt niet over. Ze lúisteren niet eens!
  • Ik was helemaal niet uit op ruzie
  • Wiens probleem ìs het nou eigenlijk...?!

Meer informatie vindt u hier. en / of via contact en info@daringcompany.nl

 

^ Naar boven