Regisseur/Trainer

Metafoor

Nans werkt meestal niet rechtstreeks en direct in de werksituatie (die dus ook niet verstoord wordt), maar parallel daaraan. Zij creëert een metafoor waarin mensen zich veiliger voelen dan in de directe en rechtstreekse confrontatie. En tegelijkertijd zich vrijer kunnen en dùrven uiten óver die werksituatie.

 

Balans

Nans werk niet alleen aan de 'buitenkant' (technieken), noch alleen aan 'de binnenkant' (psychologische aspecten), maar brengt daarin de verbinding tot stand. En brengt dat met elkaar in balans: met wie u bent en met wat ú over het voetlicht wilt brengen.
Daarmee wordt het potentieel dat u in huis heeft, van binnen uit versterkt, zodat u naar buiten toe sterker en zelfbewuster overkomt.

 

Samenwerking met specialisten

Daring Company heeft samenwerkingsverbanden met diverse specialisten: organisatie-adviseur, psychologen (arbeid & organisatie; arbeid & gezondheid),  supervisor, communicatie-adviseur, logistiek deskundige, ict-specialisten,  professional organizer, technici (licht & geluid), choreograaf, beeldend kunstenaars.

 

 

 

       Gaat u de uitdaging aan?

 

 

         

 

          Interview in Boomer's

 

 


Deelnemers:

 "Het wordt er màkkelijker van!" 

 

 "Ik heb geleerd medewerkers

  te helpen in het vinden van

  hun eìgen oplossingen"

 "Ik wist niet dat ik dat kón"

 

^ Naar boven