Over het voetlicht

Branding

Branding is kort gezegd: hoe zet u uzelf (personal branding) en / of uw bedrijf als merk in de markt.

Presentatie derhalve, in de breedste zin van het woord.

Dat heeft met identiteit te maken en met de uiting(svormen) van die identiteit: de expressie.

Het is dus handig en raadzaam aandacht te besteden aan hoe u wilt overkomen, hoe u wilt dat uw bedrijf overkomt, welke de indruk is, die u wilt achterlaten, en of dat klopt met wie en wat u bent en wat u wílt uitdragen.

Uw kledingkeuze bijvoorbeeld valt dan onder personal branding.

 

Dus het gaat om: hoe vertegenwoordigt u u zelf en / of uw organisatie

 

En hoe kunt u dat bereiken in al uw communicatieve en expressieve vormen: actief én passief.

 

Presentatie

Stel: u gaat een presentatie geven.

U wilt een onderscheidende presentatie, sterk, pakkend en met een heldere boodschap:

Hoe presenteert u zich
Hoe wilt u overkomen
Hoe haalt u meer uit uw presentatie

 

Een presentatie en boodschap bestaan uit 2 componenten:
De inhoud: het "wat", en de vorm: het "hoe".

U bepaalt de inhoud.


De expertise van Daring Company

ligt dan op het terrein van de vorm: Hoe gaat u de inhoud vorm geven en welke vaardigheden heeft u daarbij nodig. Zodat uw expressie tot zijn recht komt en 'zegt' wat u wílt dat die zegt. Dat is branding.


Een goede en effectieve presentatie staat of valt met een goede voorbereiding!

 

Vormen >>

Communicatie in woord&gebaar>>

 

Deelnemers:

 

"Het is mìjn verhaal gebleven!"

 

"Ik heb makkelijker houvast in mijn verhaal!"

 

 

Daring Company richt zich op
           expressie middels

             houding&gedrag

               woord&gebaar

 

 

Niet zíen wat je doet,
maar:

            voelen en ervaren

                   wat je doet

 

 

Video werkt drempelverhogend

en soms zelfs bedreigend

Dus:

 

Daring Company zet video alleen

dán in als deelnemers er zelf,

overwogen en unaniem,

op enig moment voor kiezen

 

^ Naar boven