Interne vs Externe Klantgerichtheid

Bevlogen-Team Ontwikkeling met Daring Company

 • Is meer dan een weekend een gezamenlijke activiteit
 • Leidt nogal eens tot een mentaliteitsverandering
 • Heeft alles te maken met service management en dienstvaardigheid
 • Gaat over interne klantgerichtheid;
  interne klantgerichtheid resulteert in betere externe klantgerichtheid

 

Bij Bevlogen-Team Ontwikkeling gaat het onder meer om vragen, als:

Is er congruentie t.a.v. gedrag m.b.t. missie, visie, kernwaarden

 • Hoe genereert het management-team, afdelingsteam, het team projectleiders, meer rendement
 • Hoe wordt een team meer dan de som der delen
 • Hoe werken teamleden met elkaar samen
 • Vullen leden van een team elkaar aan; of beconcurreren ze elkaar 

 

Is de wijze van communiceren onderling en naar 'buiten'

       -     Destructief, negatief en gesloten;
Of   -     Constructief, positief en open?

       -     Wordt 'op de man' of 'op de zaak' gespeeld

 

Kan "nee, tenzij..." ombuigen naar: "ja mits...."

Hoe verandert de uitspraak

             "ik heb van jou.....nodig en wil van jou .....hebben"

in de vraag:

 • "Wat heb jij van mij nodig"?
 • "Wat kan ik of mijn afdeling doen, zodat jij/jouw afdeling beter functioneert?
 • "Hoe kunnen wij er samen voor zorgen, dat de klant beter geholpen wordt?"

 

Is er sprake van spanningsvelden als: formeel vs informeel leiderschap

Communicatie>>

 

 

Deelnemer:

"Prettige bijkomstigheid is, dat ik

 mijn collega's op een verrassende,

 van een voor mij onbekende kant,

 heb bezig gezien"

 

Deelnemer:

"Ideeën genereren vanuit de groep

 geeft meer draagvlak."

 

 

Team-Empowerment d.m.v.:

  -    Een veilige metafoor 

  -    Theatrale werkvormen       

  -    Feedback, ondersteuning

       en versterking op

       communicatief niveau

  -    Idem op niveau van
       groepsdynamica,

  -    Meer dan praten-over

 

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven