Competenties en Vaardigheden

Bij samensturing spelen een aantal competenties en vaardigheden

een rol, zoals onder meer:

Competenties;

 • Interactief leervermogen
 • Luister- en gespreksvaardigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Sensitiviteit en sensitief gedrag
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Besluitvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling
 • Durf


Vaardigheden; 

 • Regie in eigen hand nemen / eigen regie voeren
 • Zelfkritische vragen stellen en leren van de antwoorden
 • Inzicht in de invloed van houding en gedrag, woord en gebaar op de ander en vice versa
 • Verantwoordelijkheid (durven) nemen en dragen voor  eigen gedrag en handelen
 • Durven erkennen en leren van fouten
 • Vanuit een positief kritische houding constructief en oplossingsgericht meedenken
 • Haalbare doelen stellen / hebben

 

     Sensitiviteit>>

                                                                                                          

 

Deelnemers:

"Daring Company brengt binnen- en 
 buitenkant met elkaar in verbinding.
 Daardoor krijg ik meer zelfvertrouw-

 en, voel ik me zekerder en sterker,

 en verleg ik mijn grenzen"

 

"Ik heb geleerd medewerkers te

 helpen in het vinden van hun

 eìgen oplossingen"

 

Positief kritische zelfreflectie:

Van zelfkritisch vermogen via
             zelfcoaching naar

                   Zelfsturing

 

Zelfcoaching vergt
         een lerende attitude

         en moed en lef om jezelf
         altijd opnieuw en continu
         te blijven uitdagen

 

^ Naar boven