Communicatie in woord en gebaar

Daring Company richt zich met name op de communicatie middels

 

*  Het gesproken woord

*  Gebaar, houding en gedrag

 

Dit is een constante in haar activiteiten en dienstverlening.

 

Vaak zijn we ons er niet van bewust, dat onze communicatie niet alleen verbaal is, maar uit meerdere componenten bestaat.

En dat het van de samenhang en de mate van congruentie tussen de  componenten afhangt, hoe onze boodschap overkomt en wordt verstaan.

 

De vraag "Komt de boodschap over zoals gewenst en bedoeld?"

wordt dan: 

  • Stemmen gebaar, houding en gedrag overeen met wat u zegt, hoe u het zegt en met wat u wìlt zeggen.
  • Past dit alles bij de persoon;
  • Is het de eigen manier van zeggen en doen.
  • Is de wijze van communiceren
    • negatief  en/of destructief;  of positief en/of constructief
    • gesloten of open

 

 

 

Daring Company focust zich samen met de opdrachtgever en/of deelnemer(s) op het opheffen van mogelijke incongruenties en discrepanties;

en op het ombuigen van mogelijke negativiteit naar positief elan.

Daardoor wordt de wijze van communiceren, de boodschap, de presentatie

*  geloofwaardig  *  sterk  *  overtuigend  *  consequent  *  creatief

 

Branding en eigen-zinnige presentatie>>

 

Deelnemers: 

 

"Ik heb meer gevoel gekregen bij mijn wijze van communiceren.

Hoe zal mijn boodschap overkomen

bij de ontvanger."

           

Het gebruik van werkvormen,

ontleend aan de theaterwereld,

biedt verrassende en creatieve

invalshoeken.

 

En mogelijkheden om nieuw

inzicht te verwerven;

en vaardigheden te versterken

en uit te bouwen

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven