Communicatie

 • Hoe komt u over
 • Hoe wilt u overkomen
 • Hoe begrijpt u de ander
 • Welke rol speelt interpretatie

 

Communicatie is altijd een dialoog, een wisselwerking:

met de ander, de toehoorder, de toeschouwer

met de medewerker, de teamgenoot, de klant

 

Denkt u maar aan aspecten als

 • Hoe komt de boodschap van de manager over op zijn/haar medewerkers
 • Is dat zoals bedoeld
 • Hoe verstaan mensen onderling in een team elkaars boodschap
 • De presentatie van uw medewerker naar de klant
 • De manier van omgaan van uw medewerker met de klant
 • Hoe vertaalt zich de bedrijfsmissie en dito visie naar de omgang met elkaar, met de klant
 • In het verlengde daarvan: hoe zit het met externe èn interne klantgerichtheid
 • De vergadering, weliswaar formeel geleid door een voorzitter, die door een informeel leider wordt overgenomen en misschien zelfs gesaboteerd.
  Hoe kan de voorzittend manager zodanig communiceren, dat hij ook de leider ís en als zodanig geaccepteerd wordt
 • Op welke communicatieve vaardigheden wordt een beroep gedaan bij coachend en motiverend leiderschap

 

 

Hoe geef ik het handen en voeten

 

 

Deelnemer:

 

"Meer aandacht voor het individu:

          geeft menselijk gevoel

             en interesse weer."

 

 

 

      Interpretatie

 

      Invullen

 

      Met een half oor.....

 

      Dat hoef ik toch niet uit te

      leggen.....

     

 

Heldere en eenduidige

communicatie is nog zo

makkelijk niet.

We dènken vaak dat we duidelijk

zijn en dat de bedoeling klip en

klaar is.

Maar hoe komt het dan toch dat

een ander dat niet snàpt?!

 

^ Naar boven