ZELFSTURING EN LEIDERSCHAP

 

Op weg naar effectiever functioneren, ondernemend handelen, slagkracht, tijdwinst en betere prestaties.

 

Zelfsturing vraagt leiderschap, vertrouwen geven en dialoog; zowel van de medewerker als van de manager.

En het lef positief zelfkritisch vermogen als waarde te hanteren en te borgen.

In een zelfsturende organisatie vraagt dat competenties en vaardigheden: van medewerker én manager.

Deze zijn niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Maar wel te ontwikkelen en te versterken.

 

 

Zelfsturing en haar effecten

 

MEDEWERKER

 


  Zelfsturing en de medewerker

  

Regie in eigen hand

P&O / HRM

 


     Zelfsturing en P&O / HRM

  

De begeleidende rol

MANAGEMENT

 


     Zelfsturing en de manager

 

 

 

 

De regisseur

Ontwikkelen en Groeien

  
      Vergt een lerende attitude

                     Leren moet je willen

Daring:

            WAGEN   IS   WINNEN


                 Daring Company

 
   ondersteunt, faciliteert, equipeert,
                        stimuleert

DARING COMPANY:

 

Z E L F S T U R I N G

CONGRUENT LEIDERSCHAP

 

COMMUNICATIE

 

 Advies   Klankbord   Training   Regie

^ Naar boven