Branding: vormen

Branding en vormen van presentatie:

 • Toespraak
 • Power Point Presentatie
 • Productpresentatie
 • Beurspresentatie
 • Bedrijfspresentatie
 • Sollicitate
 • Communicatie intern in een organisatie
 • Introductie van een nieuwe manager
 • Introductie van een voorgenomen reorganisatie
 • Communicatie naar de klant
 • Startschot van de nieuwe organisatie
   
Maar ook:  
 • Musical
 • Voordracht
 • Dialoog (tweespraak)
 • Film
 • Cabaret
 • Show
 • Toneel
 • Concert

 

Zelfs uw visitekaartje is een vorm van branding.

In alle gevallen gaat het om:

 • Interesse wekken, vergroten en houden
 • Bereiken van de toehoorder, toeschouwer, (potentiële) klant, publiek
 • Contact, communicatie en wisselwerking met de toehoorder, toeschouwer, klant, publiek
 • Geloofwaardig overbrengen van de boodschap
 • Niet vergeten worden
 • Potentiëel aanboren

 

 

Theater in Bedrijf>>    

        

 

 

Deelnemers: 

 

"Ik heb gemerkt, dat het tijd-nemen

 voor het puntsgewijs doornemen

 van mijn presentatie zijn vruchten

 afwerpt."

 

"De kérn van mijn verháál is overeind

 gebleven!"

           

 

           Past de vorm bij jou

   en bij jouw natuurlijke manier

   Is er balans in de presentatie

 

        Komt je boodschap over

                    zoals jij wilt

 

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven