Bevlogen Team

Bevlogen Team

Daring Company hanteert de term 'Bevlogen Team', omdat Daring Company

  • Teamvorming vanuit een andere, meestal niet gebruikelijke invalshoek benadert
  • Beoogt een team inspirerend, constructief, zelfstandig en sterk te doen functioneren voor de langere termijn en met blijvend resultaat.
  • Mogelijk aanwezige passiviteit en negativiteit weet om te buigen naar positief elan
  • Kijkt naar de boodschap-achter-de-boodschap
  • Waar passend en adequaat, onder meer werkvormen uit de theaterwereld hanteert

 

Bevlogen-Team Ontwikkeling met Daring Company

  • Levert verrassende inzichten en resultaten op

  • Krijgt niet-vermoede kwaliteiten, latent talent en potentieel boven water

  • Resulteert in loskomen van vaste en mogelijk vastgeroeste patronen

  • Is altijd samen-uit-samen-thuis

 

 

 

Klantgerichtheid>>

 


Deelnemers:

 "Je hebt ons nièt gezegd, wat we

moeten doen.

En toch weten we nu welke koers

we kunnen uitzetten en hoe we het zouden kunnen aanpakken!"

 

 

Kruisbestuiving

 

Zo binnen zo buiten

 

Samen uit samen thuis

 


Een team is meestal niet een

club mensen met ieder dezelfde

vaardigheden, kennis en kunde.

 

In een team vullen mensen met

verschillende, kennis, kunde,

eigenschappen en vaardigheden

elkaar aan. En leren van elkaar.

 

^ Naar boven