Achter de schermen

Daring Company is opgericht door Nans Tjadens, professioneel en ervaren regisseur/projectleider, tevens dito trainer/opleider

 

 

 

TalentRegisseur/Trainer met bijzondere expertise

Als uw professionele partner en projectleider beschikt Nans over een veelzijdige combinatie van opleidingen, ervaring, vaardigheden, kennis, en kunde.
Het maakt haar tot een geschikte en gelijkwaardige gesprekspartner voor alle partijen en op alle niveaus; en met een bijzondere deskundigheid.

 

Vakwerk
"Ik werk vanuit gedrevenheid en enthousiasme en stel mezelf eisen met betrekking tot integriteit, geloofwaardigheid en het leveren van kwalitatief hoogwaardig maatwerk, en professioneel vakwerk.
Daarbij zie ik als essentieel:

Het creëren van een positieve, uitdagende en stimulerende werksfeer, waarin plezier en leren hand in hand gaan."

 

Unieke invalshoek
Daring Company geeft op een unieke manier en vanuit een onverwachte invalshoek invulling aan haar opdrachten.

En altijd in samenspraak en nauw overleg met de opdrachtgever.

 

Samenwerking met specialisten

Daring Company heeft samenwerkingsverbanden met diverse specialisten:

organisatie-adviseur, supervisor, communicatie-adviseur, ict-specialisten, psychologen (arbeid & organisatie;arbeid & gezondheid), coach personal branding, logistiek deskundige, professional organizer, technici (licht & geluid), choreograaf, beeldend kunstenaars.

 

Prestatie-verbetering
Aan welke opdracht we ook werken: het gaat altijd om boven water halen en versterken van creativiteit, competenties en vaardigheden, welke in potentie al aanwezig zijn. 
Daarmee gaat het om versterken en verbeteren van de prestatie.

 

Waarom Daring Company>>

 

   Nans Tjadens 

 

Beknopt CV

 

    

Interview in Boomer's

 

Het gebruik van werkvormen,

ontleend aan de theaterwereld,

biedt verrassende en creatieve

invalshoeken.

 

En mogelijkheden tot

verwerven van nieuw inzicht...:

 

... nieuw inzicht in eigen en

andermans competenties en

communicatieve vermogens.

 

En mogelijkheden om

competenties en vaardigheden

te versterken en uit te bouwen.

 

^ Naar boven